Färdtjänst - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du ansöka om:

  • Nytt färdtjänsttillstånd
  • Nytt färdtjänsttillstånd efter tidigare avslag
  • Förlängning av ditt befintliga färdtjänsttillstånd
  • Ändringar i ditt befintliga färdtjänsttillstånd

Färdtjänst är en form av kollektivtrafik och fungerar som ett komplement till den allmänna kollektivtrafiken. Har du stora svårigheter att resa med allmänna kommunikationer på grund av funktionsnedsättning, som beräknas vara i minst tre månader, kan du bli beviljad färdtjänst. Du måste även vara folkbokförd i Norrköpings kommun.

Din ansökan kommer att utredas av en handläggare som bedömer om du har rätt till färdtjänst enligt färdtjänstlagen. Handläggningstiden när du söker för första gången är fyra till åtta veckor. Har du bilagor, till exempel läkarutlåtande, så har du möjlighet att bifoga dessa digitalt i din ansökan. Du kan även skicka in de bilagorna per post i efterhand.

Om du vill göra din ansökan på en blankett så fyller du i den och skickar till:

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret
Färdtjänst
601 81 Norrköping

Besöksadress:

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21

Läs mer om färdtjänst på:
www.norrkoping.se/fardtjanst

Lagen om färdtjänst

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa