Kulturskolan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du anmäla dig eller ditt barn till Kulturskolans kurser inom bland annat: Musik, sång, körsång, teater, film, bild & form och slöjd.
Åldersgränsen för Kulturskolans kurser är från 3 år upp till och med 25 år.

Vi tar emot anmälningar till våra kurser under hela året. Det är bra om du anger flera alternativ eftersom det är kö till vissa kurser.

Våra kurser har en terminsavgift som debiteras efter att undervisningen har påbörjats. Du hittar aktuella terminsavgifter och mer information om vårt kursutbud på Kulturskolans hemsida

Anmäl via e-tjänst
Gör din anmälan via e-tjänst genom att logga in med e-legitimation (exempelvis Mobilt BankID). Eftersom signering sker elektroniskt skickas din anmälan digitalt direkt till handläggare. När det är gjort kan du sedan följa ditt ärende på Mina sidor. 

OBSERVERA att du via e-tjänsten även kan anmäla byte av kurs eller anmäla att du eller ditt barn vill sluta på en kurs.

Anmäl via blankett
På blanketten kan du anmäla dig eller ditt barn till Kulturskolans kurser. Du skriver ut blanketten, fyller i för hand och signerar med penna.
Ärenden som skapas vid inskickad blankett går inte att följa via Mina sidor.

Den ifyllda blanketten skickas till:

Kulturskolan
Norrköpings kommun
601 81 Norrköping

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa