Utredning av problematisk frånvaro - Anmälan för friskolor

LÄS MER

Här hämtar du som är rektor blankett för anmälan om utredning av problematisk frånvaro. Blanketten gäller för fristående grundskolor och där den berörda eleven går i fristående skola.

Du kan välja att skriva ut blanketten och fylla i för hand, eller fylla i ansökan direkt i formuläret och sedan skriva ut och signera ansökan.

Ärenden som skapas vid inskickad blankett går inte att följa via Mina sidor.

Den ifyllda ansökan skickas till:

Norrköpings kommun
Utbildningskontoret
601 81 Norrköping

Frågor om e-tjänsten

Utbildningskontoret
utbildningskontoret@norrkoping.se
Kontaktcenter 011-15 00 00

Personuppgiftsansvarig

Utbildningsnämnden
utbildningskontoret@norrkoping.se