Medborgarförslag till kommunen

LÄS MER

Här kan du välja att skriva ut blanketten och fylla i för hand, eller fylla i ansökan direkt i formuläret och sedan skriva ut och signera ansökan.

Ärenden som skapas vid inskickad blankett går inte att följa via Mina sidor.

Den ifyllda ansökan skickas till:

Norrköpings kommun
Kommunstyrelsens kansli
601 81 Norrköping

kommunstyrelsens.kansli@norrkoping.se

011-15 00 00