Behov av god man eller förvaltare - anmälan

LÄS MER

Du som arbetar inom vård eller socialtjänst är skyldig att anmäla behov av god man eller förvaltare, medan enskilda personer (som inte är anhöriga) har en möjlighet att anmäla. 

Du som själv vill ansöka om god man/förvaltare eller om du är anhörig till någon som behöver en god man/förvaltare, ska du vända dig direkt till Norrköpings tingsrätt, 011-24 35 00.

Du kan välja att skriva ut blanketten och fylla i för hand, eller fylla i anmälan direkt i formuläret och sedan skriva ut och signera anmälan. Ärenden som skapas vid inskickad blankett går inte att följa via Mina sidor.

Den ifyllda anmälan skickas till:

Norrköpings kommun
Överförmyndarnämnden
601 81 Norrköping

Frågor om e-tjänsten

Överförmyndarenheten
overformyndarenheten@norrkoping.se
Kontaktcenter 011-15 00 00

Personuppgiftsansvarig

Överförmyndarnämnden