Sök tjänst

Sök
stäng x

"" gav  träffar

  Dölj filter 
     
     

  Barn och utbildning (42)

  • Avbrottsblankett vid byte eller avbrott i gymnasiestudier

   Här hämtar du blankett som används för att ge information angående elev, folkbokförd i Norrköpings kommun, som byter eller avbryter studier inom gymnasieskolan

   Här hämtar du blankett som används för att ge information angående elev, folkbokförd i Norrköpings kommun, som byter eller avbryter studier inom gymnasieskolan

  • Avgiftskontroll inom barnomsorg

   Här kan du som fått en faktura från avgiftskontrollen begära fakturaunderlag, ansöka om delad faktura mellan vårdnadshavare som inte längre bor ihop, önska fakturakopia eller uppge dina bankkontouppgifter när du fått besked om utbetalning.

   Här kan du som fått en faktura från avgiftskontrollen begära fakturaunderlag, ansöka om delad faktura mellan vårdnadshavare som inte längre bor ihop, önska fakturakopia eller uppge dina bankkontouppgifter när du fått besked om utbetalning.

  • Egenvård diabetes

   Här finns egenvårdsblankett vid diabetes att hämta.

   Här finns egenvårdsblankett vid diabetes att hämta.

  • Egenvård förskola och skola

   Här finns egenvårdsblankett att hämta.

   Här finns egenvårdsblankett att hämta.

  • Ersättning för förlängd studietid - ansökan för annan huvudman i eller utanför Norrköpings kommun

   Här kan fristående gymnasieskolor ansöka om ersättning för elever som behöver erbjudas förlängd studietid.

   Här kan fristående gymnasieskolor ansöka om ersättning för elever som behöver erbjudas förlängd studietid.

  • Fullgöra skolplikt på annat sätt - ansökan

   Här hämtar du blankett för ansökan om att fullgöra skolplikten på annat sätt. 

   Här hämtar du blankett för ansökan om att fullgöra skolplikten på annat sätt. 

  • Gå om en årskurs - ansökan

   Här hämtar du blankett för ansökan om att gå om en årskurs i grundskolan.

   Här hämtar du blankett för ansökan om att gå om en årskurs i grundskolan.

  • Hemlån av digitalt verktyg för elev i kommunal vuxenutbildning - godkänna lånevillkor

   Här kan du via e-tjänst godkänna lånevillkor för hemlån av digitalt verktyg i kommunal vuxenutbildning.

   Här kan du via e-tjänst godkänna lånevillkor för hemlån av digitalt verktyg i kommunal vuxenutbildning.

  • Inackorderingstillägg vid gymnasial utbildning - ansökan

   Här kan du ansöka om inackorderingstillägg om du har långt mellan din hemort och din gymnasieskola. Är du under 18 år så skickar dina vårdnadshavare in ansökan.

    

   Här kan du ansöka om inackorderingstillägg om du har långt mellan din hemort och din gymnasieskola. Är du under 18 år så skickar dina vårdnadshavare in ansökan.

    

  • Inskriven plats i 10 - 12 årsverksamhet - Ansökan

   Här hämtar du blankett för att ansöka om plats för 10 - 12 årsverksamhet.

   Här hämtar du blankett för att ansöka om plats för 10 - 12 årsverksamhet.

  • Kontaktuppgifter-Skola

   Här kan du som är vårdnadshavare till barn i kommunal grundskola och/eller gymnasieskola lämna dina kontaktuppgifter via e-tjänst.

   Här kan du som är vårdnadshavare till barn i kommunal grundskola och/eller gymnasieskola lämna dina kontaktuppgifter via e-tjänst.

  • Ledighet för elev - Ansökan

   Här hämtar du blankett för att ansöka om ledighet för elev.

   Här hämtar du blankett för att ansöka om ledighet för elev.

  • Lån av digitalt verktyg i kommunal skola - bekräfta lånevillkor

   Här kan du som vårdnadshavare eller myndig elev via e-tjänst bekräfta lånevillkor för hemlån av digitalt verktyg gällande elev i kommunal skola.

   Här kan du som vårdnadshavare eller myndig elev via e-tjänst bekräfta lånevillkor för hemlån av digitalt verktyg gällande elev i kommunal skola.

  • Min skolskjuts - portal

   I portalen Min skolskjuts kan du som är förälder eller vårdnadshavare till grundskolebarn som har skolskjuts hitta aktuell information om skolskjutsen.

   I portalen Min skolskjuts kan du som är förälder eller vårdnadshavare till grundskolebarn som har skolskjuts hitta aktuell information om skolskjutsen.

  • Prövning av betyg - anmälan

   Här hämtar du blankett för att anmäla prövning av ditt betyg i ett eller flera ämnen.

   Här hämtar du blankett för att anmäla prövning av ditt betyg i ett eller flera ämnen.

  • Reseersättning för gymnasieelever - ansökan

   Använd denna e-tjänst för att ansöka om reseersättning för gymnasieelev som har mer än 6 km till närmaste busshållplats eller studerar utanför Östergötland.

   Använd denna e-tjänst för att ansöka om reseersättning för gymnasieelev som har mer än 6 km till närmaste busshållplats eller studerar utanför Östergötland.

  • Schemablankett närvarotid förskola och fritidshem

   Här hämtar du blanketter för att registrera schema på förskola eller fritidshem.

   Här hämtar du blanketter för att registrera schema på förskola eller fritidshem.

  • Skola

   Här kan du som är vårdnadshavare till barn i kommunal grundskola och gymnasieskola se ditt barns skolplacering.

   Här kan du som är vårdnadshavare till barn i kommunal grundskola och gymnasieskola se ditt barns skolplacering.

  • Skolskjuts - ansökan

   Här kan du ansöka om skolskjuts för barn som går i grundskola, grundsärskola eller gymnasiesärskola och bor hos dig på heltid eller har växelvis boende. 

   Här kan du ansöka om skolskjuts för barn som går i grundskola, grundsärskola eller gymnasiesärskola och bor hos dig på heltid eller har växelvis boende. 

  • Specialkost i förskola och skola - ansökan

   Använd denna e-tjänst för att ansöka om specialkost i kommunal förskola och skola.

   Använd denna e-tjänst för att ansöka om specialkost i kommunal förskola och skola.

  • Språkprofil

   Här hämtar du dokumentet Språkprofil - underlag för antagning till språkintroduktion för nyanlända elever

   Här hämtar du dokumentet Språkprofil - underlag för antagning till språkintroduktion för nyanlända elever

  • Språkval till årskurs 6 och 7

   Här hämtar du blankett för ansökan om språkval till årskurs 6 eller 7.

   Här hämtar du blankett för ansökan om språkval till årskurs 6 eller 7.

  • Studie- och yrkesvägledning - boka tid med Vägledningscentrum

   Här kan du som har behov av vägledning i frågor om studier och karriärval eller har frågor om din ansökan till Komvux boka en tid med en studie- och yrkesvägledare på Vägledningscentrum.

   Här kan du som har behov av vägledning i frågor om studier och karriärval eller har frågor om din ansökan till Komvux boka en tid med en studie- och yrkesvägledare på Vägledningscentrum.

  • Studiehandledning på modersmål

   Här hämtar du blankett för att beställa studiehandledning på modersmålet.

   Här hämtar du blankett för att beställa studiehandledning på modersmålet.

  • Sök till gymnasiet

   Här kan du söka till gymnasiet

   Här kan du söka till gymnasiet

  • Ta reda på avstånd till skolan

   Med denna tjänst kan du mäta närmaste vägen mellan hemmet och skolan

   Med denna tjänst kan du mäta närmaste vägen mellan hemmet och skolan

  • Tidigare skolstart - ansökan

   Här hämtar du blankett för ansökan om skolstart i förskoleklass höstterminen det år barnet fyller fem år eller att begära skolstart i årskurs 1 höstterminen det år barnet fyller sex år.

   Här hämtar du blankett för ansökan om skolstart i förskoleklass höstterminen det år barnet fyller fem år eller att begära skolstart i årskurs 1 höstterminen det år barnet fyller sex år.

  • Tilläggsbelopp - ansökan för kommunal förskola, grundskola och gymnasieskola

   Här kan kommunala förskolor, grundskolor och gymnasieskolor ansöka om Personella resurser kopplade till barn eller elev, t ex elevassistent, hos Norrköpings kommun. Använd e-tjänsten för att göra en ny ansökan eller för att göra en uppföljning av befintligt stöd för barn och elever i kommunal förskola, grundskola eller gymnasieskola.

   Här kan kommunala förskolor, grundskolor och gymnasieskolor ansöka om Personella resurser kopplade till barn eller elev, t ex elevassistent, hos Norrköpings kommun. Använd e-tjänsten för att göra en ny ansökan eller för att göra en uppföljning av befintligt stöd för barn och elever i kommunal förskola, grundskola eller gymnasieskola.

  • Tilläggsbelopp förskola, grundskola och gymnasieskola - ansökan för fristående enhet eller för kommunal enhet utanför Norrköpings kommun

   Använd denna e-tjänst för att göra en ansökan för barn och elever i fristående förskola, grundskola och gymnasieskola, eller för barn och elever i kommunal förskola, grundskola och gymnasieskola i annan kommun än Norrköpings kommun.

   Använd denna e-tjänst för att göra en ansökan för barn och elever i fristående förskola, grundskola och gymnasieskola, eller för barn och elever i kommunal förskola, grundskola och gymnasieskola i annan kommun än Norrköpings kommun.

  • Undervisning på modersmål

   Här hämtar du blanketter för ansökan om undervisning på modersmål för grundskola, grundsärskola, minoritetsspråk eller fristående skola.

   Här hämtar du blanketter för ansökan om undervisning på modersmål för grundskola, grundsärskola, minoritetsspråk eller fristående skola.

  • Undervisning på modersmål - Gymnasiet

   Här hämtar du blankett för att ansöka om modersmålsundervisning för gymnasiet och gymnasiesärskola.

   Här hämtar du blankett för att ansöka om modersmålsundervisning för gymnasiet och gymnasiesärskola.

  • Uppskjuten skolplikt - ansökan

   Här hämtar du blankett för ansökan om uppskjuten skolplikt. Ansökan används av vårdnadshavare som önskar att deras barn börjar fullgöra sin skolplikt först höstterminen det kalenderår då barnet fyller 7 år.

   Här hämtar du blankett för ansökan om uppskjuten skolplikt. Ansökan används av vårdnadshavare som önskar att deras barn börjar fullgöra sin skolplikt först höstterminen det kalenderår då barnet fyller 7 år.

  • Utredning av problematisk frånvaro - Anmälan för friskolor

   Här hämtar du, som är rektor, blankett för information/anmälan till utbildningskontoret avseende elevs skolfrånvaro i friskola.

   Här hämtar du, som är rektor, blankett för information/anmälan till utbildningskontoret avseende elevs skolfrånvaro i friskola.

  • Utvecklingsbidrag - barn och unga

   Här når du Norrköpings kommunala boknings- och bidragssystem (IBGO) där du kan ansöka om bidrag för projekt som utvecklar föreningens barn- och ungdomsverksamhet.

   Här når du Norrköpings kommunala boknings- och bidragssystem (IBGO) där du kan ansöka om bidrag för projekt som utvecklar föreningens barn- och ungdomsverksamhet.

  • Utökad vistelsetid utifrån behov av särskilt stöd i fritidshem

   Här hämtar du blankett för att ansöka om utökad vistelsetid utifrån behov av särskilt stöd i fritidshem.

   Här hämtar du blankett för att ansöka om utökad vistelsetid utifrån behov av särskilt stöd i fritidshem.

  • Vuxenutbildning - ansökan

   Här kan du ansöka till vuxenutbildning

   Här kan du ansöka till vuxenutbildning

  • Ändra dina kontaktuppgifter för förskola - epost och telefonnummer

   Här kan du som är vårdnadshavare till barn i kommunal förskola ändra dina kontaktuppgifter via e-tjänst.

   Här kan du som är vårdnadshavare till barn i kommunal förskola ändra dina kontaktuppgifter via e-tjänst.

  • Önskemål om att avbryta undervisning på modersmål

   Här hämtar du blankett för att anmäla önskemål om att avbryta modersmålsundervisning

   Här hämtar du blankett för att anmäla önskemål om att avbryta modersmålsundervisning

  • Övergång för elev till och inom gymnasieskolan/gymnasiesärskolan

   Här finns blankett inför övergång att hämta för personal som arbetar i åk 9 samt på gymnasiet.

   Här finns blankett inför övergång att hämta för personal som arbetar i åk 9 samt på gymnasiet.

   Den här tjänsten är stängd
  Visa allaVisa färre

  Boende och miljö (48)

  Visa allaVisa färre

  Kommun och politik (12)

  Visa allaVisa färre

  Kultur och fritid (25)

  • Anläggningsbidrag för föreningsdrivna anläggningar

   Här når du Norrköpings kommunala boknings- och bidragssystem (IBGO) där du kan ansöka om bidrag för upprustning av föreningsdrivna anläggningar med barn- och ungdomsverksamhet samt för samlingslokaler på landsbygd.

   Här når du Norrköpings kommunala boknings- och bidragssystem (IBGO) där du kan ansöka om bidrag för upprustning av föreningsdrivna anläggningar med barn- och ungdomsverksamhet samt för samlingslokaler på landsbygd.

  • Arrangemangsbidrag

   Här når du Norrköpings kommunala boknings- och bidragssystem (IBGO) där du kan ansöka om bidrag för offentliga kultur-, fritids- och idrottsarrangemang.

   Här når du Norrköpings kommunala boknings- och bidragssystem (IBGO) där du kan ansöka om bidrag för offentliga kultur-, fritids- och idrottsarrangemang.

  • Boka dator på Stadsbiblioteket

   Här kan du boka dator på Stadsbiblioteket

   Här kan du boka dator på Stadsbiblioteket

  • Boka gratis utställningsplats på Stadsbiblioteket

   Här kan du boka gratis utställningsplats på Stadsbiblioteket i Norrköping

   Här kan du boka gratis utställningsplats på Stadsbiblioteket i Norrköping

  • Boka olika tjänster på Stadsbiblioteket

   Här kan du boka olika tjänster på Stadsbiblioteket i Norrköping

   Här kan du boka olika tjänster på Stadsbiblioteket i Norrköping

  • Bygdepeng

   Här hämtar du blankett som du använder för att ansöka om kommunal/regional bygdepeng.

   Här hämtar du blankett som du använder för att ansöka om kommunal/regional bygdepeng.

  • Databaser på Stadsbiblioteket

   Här kan du söka i arkiv och databaser hos Stadsbiblioteket i Norrköping

   Här kan du söka i arkiv och databaser hos Stadsbiblioteket i Norrköping

  • Driftbidrag för föreningsdrivna anläggningar

   Här når du Norrköpings kommunala boknings- och bidragssystem (IBGO) där du kan ansöka om bidrag för del av driftkostnad för föreningsdrivna anläggningar samt för samlingslokaler på landsbygd.

   Här når du Norrköpings kommunala boknings- och bidragssystem (IBGO) där du kan ansöka om bidrag för del av driftkostnad för föreningsdrivna anläggningar samt för samlingslokaler på landsbygd.

  • Evenemangsbidrag

   Här når du Norrköpings kommunala boknings- och bidragssystem (IBGO) där du kan ansöka om bidrag för offentliga kultur-, fritids- och idrottsevenemang.

   Här når du Norrköpings kommunala boknings- och bidragssystem (IBGO) där du kan ansöka om bidrag för offentliga kultur-, fritids- och idrottsevenemang.

  • Kulturskolan

   Här kan du ta del av Kulturskolans utbud och anmäla dig till någon av våra kurser.

   Här kan du ta del av Kulturskolans utbud och anmäla dig till någon av våra kurser.

  • Ladda ner musik

   Här kan du söka på och ladda ner musik hos Stadsbiblioteket i Norrköping

   Här kan du söka på och ladda ner musik hos Stadsbiblioteket i Norrköping

  • Låna gratis bilder

   Här kan du låna gratis bilder i bildarkivet hos Stadsbiblioteket i Norrköping

   Här kan du låna gratis bilder i bildarkivet hos Stadsbiblioteket i Norrköping

  • Medlemsbidrag - barn och unga

   Här når du Norrköpings kommunala boknings- och bidragssystem (IBGO) där du kan ansöka om grundbidrag till föreningar med barn- och ungdomsverksamhet. 

   Här når du Norrköpings kommunala boknings- och bidragssystem (IBGO) där du kan ansöka om grundbidrag till föreningar med barn- och ungdomsverksamhet. 

  • Medlemsbidrag - pensionärsorganisationer

   Här når du Norrköpings kommunala boknings- och bidragssystem (IBGO) där du kan ansöka om grundbidrag till riksorganisationsanslutna pensionärsföreningar.

   Här når du Norrköpings kommunala boknings- och bidragssystem (IBGO) där du kan ansöka om grundbidrag till riksorganisationsanslutna pensionärsföreningar.

  • Nominering av idrotts- eller kulturprestation

   Har du själv eller en representant för din förening eller grupp gjort en prestation som sätter Norrköping på kartan? Eller vet du en person, ett lag eller en grupp som du vill få uppmärksammad? Anmäl då prestationen till Norrköpings kommuns Guldmiddag.

   Har du själv eller en representant för din förening eller grupp gjort en prestation som sätter Norrköping på kartan? Eller vet du en person, ett lag eller en grupp som du vill få uppmärksammad? Anmäl då prestationen till Norrköpings kommuns Guldmiddag.

  • Produktionsbidrag

   Här når du Norrköpings kommunala boknings- och bidragssystem (IBGO) där du kan ansöka om bidrag för lokala nyproduktioner inom sceniskt kulturuttryck.

   Här når du Norrköpings kommunala boknings- och bidragssystem (IBGO) där du kan ansöka om bidrag för lokala nyproduktioner inom sceniskt kulturuttryck.

  • Registrering av föreningar och organisationer

   Här når du Norrköpings kommunala boknings- och bidragssystem (IBGO) där du kan ansöka om att registrera ny eller ändrad uppgift om en förening eller organisation.

   Här når du Norrköpings kommunala boknings- och bidragssystem (IBGO) där du kan ansöka om att registrera ny eller ändrad uppgift om en förening eller organisation.

  • Uthyrning av idrottsanläggningar, Himmelstalunds Brunnssalong och Hörsalen

   Här når du Norrköpings kommunala boknings- och bidragssystem (IBGO) där du kan söka lediga tider på våra idrottsanläggningar och vissa lokaler såsom Himmelstalunds Brunnssalong och Hörsalen, samt skicka en bokningsförfrågan.

   Här når du Norrköpings kommunala boknings- och bidragssystem (IBGO) där du kan söka lediga tider på våra idrottsanläggningar och vissa lokaler såsom Himmelstalunds Brunnssalong och Hörsalen, samt skicka en bokningsförfrågan.

  • Utvecklingsbidrag - Demokrati och inkludering

   Här når du Norrköpings kommunala boknings- och bidragssystem (IBGO) där du kan ansöka om bidrag för projekt som främjar delaktighet och skapar nya mötesplatser för invånare i Norrköpings kommun.

    

   Här når du Norrköpings kommunala boknings- och bidragssystem (IBGO) där du kan ansöka om bidrag för projekt som främjar delaktighet och skapar nya mötesplatser för invånare i Norrköpings kommun.

    

  • Verksamhetsbidrag - demokrati och inkludering

   Här når du Norrköpings kommunala boknings- och bidragssystem (IBGO) där du kan ansöka om bidrag till föreningar som bedriver lokal, utåtriktad kontakt- eller stödverksamhet för personer i Norrköpings kommun.

   Här når du Norrköpings kommunala boknings- och bidragssystem (IBGO) där du kan ansöka om bidrag till föreningar som bedriver lokal, utåtriktad kontakt- eller stödverksamhet för personer i Norrköpings kommun.

  • Verksamhetsbidrag - funktionshindersföreningar

   Här når du Norrköpings kommunala boknings- och bidragssystem (IBGO) där du kan ansöka om bidrag för lokala funktionshindersföreningar.

   Här når du Norrköpings kommunala boknings- och bidragssystem (IBGO) där du kan ansöka om bidrag för lokala funktionshindersföreningar.

  • Verksamhetsbidrag - publik verksamhet

   Här når du Norrköpings kommunala boknings- och bidragssystem (IBGO) där du kan ansöka om bidrag när du arrangerar återkommande, offentliga arrangemang och även tidigare beviljats bidrag från kultur- och fritidskontoret.

   Här når du Norrköpings kommunala boknings- och bidragssystem (IBGO) där du kan ansöka om bidrag när du arrangerar återkommande, offentliga arrangemang och även tidigare beviljats bidrag från kultur- och fritidskontoret.

  Visa allaVisa färre

  Näringsliv och arbete (16)

  Visa allaVisa färre

  Stöd och omsorg (42)

  Visa allaVisa färre

  Trafik och stadsplanering (10)

  • Boendeparkeringtillstånd - Ansökan

   Här hämtar du blankett för att ansöka om eller ändra din ansökan för boendeparkeringstillstånd.

   Här hämtar du blankett för att ansöka om eller ändra din ansökan för boendeparkeringstillstånd.

  • Cykelbox - ansökan

   Använd denna e-tjänst för att ansöka om en cykelbox eller hantera en pågående uthyrning. 

   Använd denna e-tjänst för att ansöka om en cykelbox eller hantera en pågående uthyrning. 

  • Dispens från lokala trafikföreskrifter - ansökan

    I denna e-tjänst kan du ansöka om dispens från lokala trafikföreskrifter i Norrköpings kommun för att kunna parkera, stanna eller trafikera en gata där det enligt föreskrifterna är förbjudet.

    I denna e-tjänst kan du ansöka om dispens från lokala trafikföreskrifter i Norrköpings kommun för att kunna parkera, stanna eller trafikera en gata där det enligt föreskrifterna är förbjudet.

  • Flytt av fordon från tomtmark - beställning

   Här kan du som markägare hämta blankett för att begära flytt av fordon som står på din mark utan tillåtelse

   Här kan du som markägare hämta blankett för att begära flytt av fordon som står på din mark utan tillåtelse

  • Skadeanmälan trafik

   Här kan du göra en skadeanmälan på person- eller fordonsskada där Norrköpings kommun är väghållare och du anser att kommunens väghållning var orsaken till skadan.

   Här kan du göra en skadeanmälan på person- eller fordonsskada där Norrköpings kommun är väghållare och du anser att kommunens väghållning var orsaken till skadan.

  • Tjänstebilsintyg för boendeparkering

   Här hämtar du intyg för privat bruk av tjänstebil, vilket ska användas som komplettering till din boendeparkeringsansökan.

   Här hämtar du intyg för privat bruk av tjänstebil, vilket ska användas som komplettering till din boendeparkeringsansökan.

  • Vägarbeten - planerade och pågående

   Här kan du ta del av vilka större väg-, gatu och spårarbetesåtgärder som är på gång i Norrköpings kommun

   Här kan du ta del av vilka större väg-, gatu och spårarbetesåtgärder som är på gång i Norrköpings kommun

  Visa allaVisa färre

  Uppleva och göra (3)