Kompostering av organiskt hushållsavfall

LÄS MER
Använd blanketten när du själv vill ta hand om och kompostera ditt organiska matavfall.

Blanketten skriver du ut, fyller i för hand och signerar. Alternativt så fyller du i formuläret på datorn och sedan skriver ut och signerar den.

Ärenden som skapas vid inskickad blankett går inte att följa via Mina sidor.

Den ifyllda blanketten skickas till:

Norrköpings kommun
Bygg och Miljökontoret
601 81 Norrköping

byggomiljokontoret@norrkoping.se

011-15 00 00