Uppgift om kontrollansvarig, bilaga till anmälan/ansökan inom bygg

LÄS MER

Här hämtar du blankett för att lämna uppgift om kontrollansvarig. Bilaga till anmälan/ansökan inom bygg

Ärenden som skapas vid inskickad blankett går inte att följa via Mina sidor.

Den ifyllda ansökan skickas till:
Norrköpings kommun
Bygg - och miljökontoret
Bygglov
601 81 Norrköping

Besöksadress:
Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
Norrköping

Frågor om e-tjänsten

Bygg- och miljökontoret
byggomiljokontoret@norrkoping.se
Kontaktcenter 011-15 00 00

Personuppgiftsansvarig

Byggnads- och miljöskyddsnämnden