Driftstörning - Anmälan

LÄS MER

Använd blanketten för att informera bygg- och miljökontoret om driftstörningar, olyckor eller utsläpp som kan leda till påverkan på miljön eller människors hälsa

Blanketten skriver du ut, fyller i för hand och signerar. Alternativt så fyller du i formuläret på datorn och sedan skriver ut och signerar den.
Ärenden som skapas vid inskickad blankett går inte att följa via Mina sidor.

Den ifyllda blanketten skickas till:

Norrköpings kommun
Bygg- och Miljökontoret
601 81 Norrköping

byggomiljokontoret@norrkoping.se

011-15 00 00