Eget omhändertagande av latrin med förmultningstoalett - Anmälan

LÄS MER

Här hämtar du blankett för eget omhändertagande av latrin med förmultningstoalett

Du kan välja att skriva ut blanketten och fylla i för hand, eller fylla i ansökan direkt i formuläret och sedan skriva ut och signera ansökan.

Om du har frågor rörande den här typen av ärenden - använd gärna vårt frågeformulär som går till Samhällsbyggnadskontorets Miljö och hälso-enhet.

Ärenden som skapas vid inskickad blankett går inte att följa via Mina sidor.

Den ifyllda ansökan skickas till:

Nodra
Box 85
601 02 Norrköping

Frågor om e-tjänsten

Nodra
kundservice@nodra.se
011-15 15 50