Installation av värmepump

LÄS MER

Här hämtar du blankett för att anmäla att du vill installera en värmepump som utvinner värme från mark, vatten eller berg.

Om du har frågor rörande den här typen av ärenden - använd gärna vårt frågeformulär som går till Samhällsbyggnadskontorets Miljö och hälso-enhet.

Ärenden som skapas vid inskickad blankett går inte att följa via Mina sidor.

Avgift
Timavgift debiteras enligt kommunens taxa för handläggning av anmälan. Ofullständiga uppgifter i anmälan gör att handläggningstiden blir längre. Faktura skickas separat till den som gjort anmälan.

Den ifyllda blanketten skickas till:
Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret
601 81 Norrköping

Besöksadress:
Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
Norrköping

Frågor om e-tjänsten

Samhällsbyggnadskontoret
miljo@norrkoping.se
Kontaktcenter 011-15 00 00

Personuppgiftsansvarig

Byggnads- och miljöskyddsnämnden