Tillstånd för arbete inom skyddsområde för vattentäkt - Ansökan

LÄS MER

Använd blanketten när du vill göra åtgärder inom ett skyddsområde för vattentäkt. Till exempel grävning, avverkning, samt lagring av kemikalier eller upplag. Ansök enligt gällande skyddsföreskrifter för aktuellt område. Skicka in anmälan i god tid, minst 6 veckor i förväg. Det är ägaren eller förvaltaren av skogen som ska skicka in blanketten.

Blanketten skriver du ut, fyller i för hand och signerar. Alternativt så fyller du i formuläret på datorn och sedan skriver ut och signerar den.
Ärenden som skapas vid inskickad blankett går inte att följa via Mina sidor.

Den ifyllda blanketten skickas till:

Norrköpings kommun
Bygg- och miljökontoret
Miljö och hälsoskydd
601 81 Norrköping

byggomiljokontoret@norrkoping.se

011-15 00 00