Förlängt intervall eller uppehåll i hämtning av hushållsavfall - Ansökan

LÄS MER

Här hämtar du blankett för förlängt intervall eller uppehåll i hämtning av hushållsavfall. Använd blanketten när du själv komposterar ditt matavfall och har en liten mängd brännbart hushållsavfall. Avfallet hämtas varannan gång. Eller när du inte nyttjar din fastighet och vill ha uppehåll i hämtning av hushållsavfall. Du kan få uppehåll i högst en säsong eller ett år i taget.

Sista ansökningsdag
För uppehåll i sommarhämtning måste ansökan vara hos bygg- och miljökontoret senast den första måndagen i april samma år.
Kommer ansökan in senare måste vi avslå din ansökan om uppehåll i sommarhämtning.

Avgift
Enligt Norrköpings kommuns taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken tas timavgift ut för bygg- och miljökontorets handläggning av detta ärende.
Avgiften tas ut även om ansökan avslås.

Ärenden som skapas vid inskickad blankett går inte att följa via Mina sidor.

Den ifyllda blanketten skickas till:
Norrköpings kommun
Bygg- och miljökontoret
601 81 Norrköping

Besöksadress:
Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
Norrköping

Frågor om e-tjänsten

Bygg- och miljökontoret
byggomiljokontoret@norrkoping.se
011-15 00 00

Personuppgiftsansvarig

Byggnads- och miljöskyddsnämnden