Trädfällning på kommunal mark - Ansökan

LÄS MER

Här hämtar du blankett för ansökan om röjning/fällning på kommunal mark.

Ärenden som skapas vid inskickad blankett går inte att följa via Mina sidor.

Den ifyllda ansökan skickas till:
Norrköpings kommun
Tekniska Kontoret
Trädfällning
601 81 Norrköping

Frågor om e-tjänsten

Tekniska kontoret, Trädfällning
tekniska.kontoret@norrkoping.se
Kontaktcenter 011-15 00 00

Personuppgiftsansvarig

Tekniska nämnden