Lantmäteriförrättning

LÄS MER

Använd blanketten när du vill göra en avstyckning, slå samman eller klyva fastigheter, bilda servitut eller gemensamhetsanläggning, göra en fastighetsreglering eller ledningsförrättning med mera.

 

Blanketten skriver du ut, fyller i för hand och signerar. Alternativt så fyller du i formuläret på datorn och sedan skriver ut och signerar den.
Ärenden som skapas vid inskickad blankett går inte att följa via Mina sidor.

Den ifyllda blanketten skickas till:

 

Norrköpings kommun
Lantmäterimyndigheten
601 81 Norrköping

lantmaterikontoret@norrkoping.se

011-15 00 00