Nybyggnadskarta - Beställning

LÄS MER

Här hämtar du blanketter för beställning av enkel nybyggnadskarta och fullständig nybyggnadskarta.

Ärenden som skapas vid inskickad blankett går inte att följa via Mina sidor.

Den ifyllda ansökan skickas till:
Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret
Geografisk information
601 81 Norrköping

Besöksadress:
Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
Norrköping

Frågor om e-tjänsten

Samhällsbyggnadskontoret, Geografisk information
nybyggnadskartor@norrkoping.se
Kontaktcenter 011-15 00 00

Personuppgiftsansvarig

Byggnads- och miljöskyddsnämnden