Bostadsanpassning- ansökan om bidrag

LÄS MER

Använd blanketten när det är nödvändigt att anpassa din permanenta bostad så att du kan bo kvar trots din funktionsnedsättning.

Blanketten skriver du ut, fyller i för hand och signerar. Alternativt så fyller du i formuläret på datorn och sedan skriver ut och signerar den.
Ärenden som skapas vid inskickad blankett går inte att följa via Mina sidor.

Den ifyllda blanketten skickas till:

Norrköpings kommun
Bygg- och miljökontoret
601 81 Norrköping

byggomiljokontoret@norrkoping.se

011-15 00 00