Bostadsanpassning - Bidrag och återställning

LÄS MER

Här hämtar du blankett för ansökan om bostadsanpassningsbidrag och återställning av bostadsanpassningen. Ärenden som skapas vid inskickad blankett går inte att följa via Mina sidor.

Bostadsanpassning - ansökan om bidrag
Använd blanketten när det är nödvändigt att anpassa din permanenta bostad så att du kan bo kvar trots din funktionsnedsättning.
Anvisningar till ansökan om bostadsanpassning hittar du tillsammans med blanketterna under knappen "Hämta blanketter".
(Notera att fr.o.m. 2018-07-01 gäller enligt SFS 2018:222 Lagen om bostadsanpassningsbidrag och då är personen med funktionsnedsättning alltid den sökande).

 

Återställning av bostadsanpassning 
Använd blanketten när anpassningen inte längre är aktuell och behöver tas bort för att inte medföra nackdelar för nästa boende.

Den ifyllda blanketten skickas till:

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret
Bostadsanpassning
601 81 Norrköping

Besöksadress:
Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
Norrköping

Frågor om e-tjänsten

Samhällsbyggnadskontoret, Bostadsanpassning
bab@norrkoping.se
Kontaktcenter 011-15 00 00

Personuppgiftsansvarig

Byggnads- och miljöskyddsnämnden