Bygglov

LÄS MER

Använd blanketten när du vill:

  • Ha ett förhandsbesked
  • göra en åtgärd
  • riva
  • bygga nytt, om eller till
  • ändra användning
  • ändra fasad eller tak
  • göra eller ändra VVS-installation
  • ändra markens nivåer.

Blanketten skriver du ut, fyller i för hand och signerar. Alternativt så fyller du i formuläret på datorn och sedan skriver ut och signerar den.
Ärenden som skapas vid inskickad blankett går inte att följa via Mina sidor.

Den ifyllda blanketten skickas till:

Norrköpings kommun
Bygg- och miljökontoret
Bygglov
601 81 Norrköping

byggomiljokontoret@norrkoping.se

011-15 00 00