Kompostering av latrin eller urin - Ansökan

LÄS MER

Här hämtar du blankett för att ansöka om att du själv vill kompostera latrin eller ta hand om urin från din avloppsanläggning

Ärenden som skapas vid inskickad blankett går inte att följa via Mina sidor.

Den ifyllda blanketten skickas till:
Norrköpings kommun
Bygg- och miljökontoret
Miljö och hälsoskydd
601 81 Norrköping

Besöksadress:
Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
Norrköping

Frågor om e-tjänsten

Bygg- och miljökontoret
byggomiljokontoret@norrkoping.se
011-15 00 00

Personuppgiftsansvarig

Byggnads- och miljöskyddsnämnden