Förlängt intervall för slamtömning

LÄS MER

Använd blanketten när du vill ansöka om förlängt intervall eller uppehåll i slamtömning av din avloppsanläggning.

Avgifter
Enligt Norrköpings kommuns taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken tar bygg- och miljökontoret ut timavgift för handläggning av detta ärende. Avgiften tas ut även om ansökan avslås

Blanketten skriver du ut, fyller i för hand och signerar. Alternativt så fyller du i formuläret på datorn och sedan skriver ut och signerar den.
Ärenden som skapas vid inskickad blankett går inte att följa via Mina sidor.

Bygg- och miljökontoret skickar en kopia på ansökan till Norrköping Vatten och Avfall AB för utlåtande

Den ifyllda blanketten skickas till:

Norrköpings kommun
Bygg- och miljökontoret
Miljö och hälsoskydd
601 81 Norrköping

byggomiljokontoret@norrkoping.se

011-15 00 00