Förlängt intervall eller uppehåll i slamtömning

LÄS MER

Här hämtar du blankett för att ansöka om förlängt intervall eller uppehåll i slamtömning av din avloppsanläggning.

Avgifter
Enligt Norrköpings kommuns taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken tar bygg- och miljökontoret ut timavgift för handläggning av detta ärende. Avgiften tas ut även om ansökan avslås.

Bygg- och miljökontoret skickar en kopia på ansökan till Norrköping Vatten och Avfall AB för utlåtande

Ärenden som skapas vid inskickad blankett går inte att följa via Mina sidor.

Den ifyllda blanketten skickas till:
Norrköpings kommun
Bygg- och miljökontoret
Miljö och hälsoskydd
601 81 Norrköping

Besöksadress:
Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
Norrköping

Frågor om e-tjänsten

Bygg- och miljökontoret
byggomiljokontoret@norrkoping.se
011-15 00 00

Personuppgiftsansvarig

Byggnads- och miljöskyddsnämnden