Klagomål inom miljö- och hälsoskydd

LÄS MER

Använd blanketten när du upplever en störning eller olägenhet som kan ge skada på människors hälsa eller i miljön.

Blanketten skriver du ut, fyller i för hand och signerar. Alternativt så fyller du i formuläret på datorn och sedan skriver ut och signerar den.
Ärenden som skapas vid inskickad blankett går inte att följa via Mina sidor.

Den ifyllda blanketten skickas till:

Norrköpings kommun
Bygg- och miljökontoret
Miljö- och hälsoskydd
601 81 Norrköping

byggomiljokontoret@norrkoping.se

011-15 00 00