Driftbidrag för föreningsdrivna anläggningar

LÄS MER

Här hämtar du blankett när du vill ansöka om bidrag för drift av föreningsdrivna anläggningar.

Blanketten ska skickas in senast 1 oktober.

Du kan välja att skriva ut blanketten och fylla i för hand, eller fylla i ansökan direkt i formuläret och sedan skriva ut och signera ansökan.

Ärenden som skapas vid inskickad blankett går inte att följa via Mina sidor.

Den ifyllda ansökan skickas till:

Norrköpings kommun
Kultur och fritidskontoret
601 81 Norrköping

Frågor om e-tjänsten

Kultur- och fritidskontoret
kultur.fritid@norrkoping.se
Kontaktcenter 011-15 00 00

Personuppgiftsansvarig

Kultur och fritidsnämnden