Förlustanmälan av tillstånd för boendeparkering

LÄS MER

Här hämtar du blankett när du behöver anmäla förlust av ditt tillstånd för boendeparkering.

Du kan välja att skriva ut blanketten och fylla i för hand, eller fylla i ansökan direkt i formuläret och sedan skriva ut och signera ansökan.

Ärenden som skapas vid inskickad blankett går inte att följa via Mina sidor.

Den ifyllda ansökan skickas till:

Norrköpings kommun
Tekniska Kontoret
601 81 Norrköping

Frågor om e-tjänsten

Tekniska kontoret
boendeparkering@norrkoping.se
Kontaktcenter 011-15 00 00

Personuppgiftsansvarig

Tekniska nämnden