Skadeanmälan trafik

LÄS MER

Här kan du göra en skadeanmälan på person- eller fordonsskada där Norrköpings kommun är väghållare och du anser att kommunens väghållning var orsaken till skadan.

Här kan du välja att skriva ut blanketten och fylla i för hand, eller fylla i ansökan direkt i formuläret och sedan skriva ut och signera ansökan.

Ärenden som skapas vid inskickad blankett går inte att följa via Mina sidor.

Den ifyllda ansökan skickas till:

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret
601 81 Norrköping

Frågor om e-tjänsten

Samhällsbyddnadskontoret
samhallsbyggnadskontoret@norrkoping.se
Kontaktcenter 011-15 00 00

Personuppgiftsansvarig

Tekniska nämnden
tekniska.namnden@norrkoping.se