Teknisk beskrivning, bilaga till bygganmälan eller ansökan om bygglov

LÄS MER

Använd blanketten för att komplettera tekniska egenskaper och krav till din bygganmälan eller ansökan om bygglov

Blanketten skriver du ut, fyller i för hand och signerar. Alternativt så fyller du i formuläret på datorn och sedan skriver ut och signerar den.
Ärenden som skapas vid inskickad blankett går inte att följa via Mina sidor.

Den ifyllda blanketten skickas till:

Norrköpings kommun
Bygg - och miljökontoret
Bygglov
601 81 Norrköping

byggomiljokontoret@norrkoping.se

011-15 00 00