Teknisk beskrivning, bilaga till bygganmälan eller ansökan om bygglov

LÄS MER

Här hämtar du blankett för att komplettera tekniska egenskaper och krav till din bygganmälan eller ansökan om bygglov.

Ärenden som skapas vid inskickad blankett går inte att följa via Mina sidor.

Den ifyllda blanketten skickas till:
Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret
Bygglov
601 81 Norrköping

Besöksadress:
Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
Norrköping

Frågor om e-tjänsten

Samhällsbyggnadskontoret, Plan och bygglov
bygglov@norrkoping.se
Kontaktcenter 011-15 00 00

Personuppgiftsansvarig

Byggnads- och miljöskyddsnämnden
bygglov@norrkoping.se