Beräkna din ungefärliga årskostnad för livsmedelskontroll

LÄS MER

Här kan du beräkna den ungefärliga kontrollavgift din livsmedelsverksamhet kommer att få

Denna e-tjänst bedömer vilken riskklass din verksamhet kommer att tillhöra. Riskklassningen utgör grunden för att bedöma vilket kontrollbehov din verksamhet har och därmed också din kontrollavgift.

Observera att beräkningen i den här e-tjänsten bara kan ange din avgift på ett ungefär.

I den avgiften ingår förarbete för att kunna genomföra en kontroll, kontroll på plats, efterarbete samt registerhållning och fakturahantering.

Alla nya verksamheter placeras i erfarenhetsklass B.

Den kontrolltid verksamheten får, beror på vilka risker och vilken hantering du har. Din avgift beräknas genom att kontrolltiden multipliceras med en timavgift enligt en taxa som är fastställd av kommunfullmäktige i Norrköping. Timavgiften är för närvarande 1096 kr/tim.

Du får betala en avgift för registrering när du har anmält din verksamhet. Du betalar din avgift efter utförd livsmedelskontroll.

Frågor om e-tjänsten

Samhällsbyggnadskontoret, Miljö och hälsa
miljo@norrkoping.se
Kontaktcenter 011-15 00 00

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa