Tomtkö - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du via e-tjänst eller blankett anmäla att du vill bli registrerad i Norrköpings kommuns tomtkö. Genom att välja direktbetalning i e-tjänsten så blir din plats i tomtkön bekräftad automatiskt.

Betalning
Efter att du angett dina uppgifter och bekräftat dessa väljer du om du vill betala avgiften för plats i tomtkön direkt eller via bankgiro.
Betalar du direkt i e-tjänsten får du din plats bekräftad på en gång. Betalar du via bankgiro så är din plats preliminär fram till dess att kommunen registrerat din betalning. Du uppger då ditt personnummer som referens vid betalningen och bankgironumret hittar du i det e-postmeddelande som skickas till dig efter du skickat in din anmälan. Avgiften för plats till tomtkön är 315 kronor.

Betalningen ska ske inom 4 veckor från det att anmälan skickades in, om inte betalning sker inom den tiden så tas du bort ur kommunens tomtkö.

Anmälan via blankett
Vid anmälan via blankett betalar du avgiften till kommunens bankgiro inom 4 veckor från det att din anmälan registrerats.
Norrköpings kommuns bankgironummer finns angivet på blanketten och du använder ditt personnummer som referens.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa