Gemensam sop- eller kompostbehållare - Ansökan

LÄS MER

Använd blanketten när du och din granne vill dela sopkärl eller kompostbehållare.
Blanketten skriver du ut, eller fyller i för hand och signerar.
Alternativt så fyller du i formuläret på datorn och sedan skriver ut och signerar den.

Ärenden som skapas vid inskickad blankett går ej att följa via minasidor.

Norrköpings kommun
Bygg- och miljökontoret
Miljö och hälsoskydd
601 81 Norrköping

byggomiljokontoret@norrkoping.se

011-150000