Gemensam sop- eller kompostbehållare - Ansökan

LÄS MER

Här hämtar du blankett för att ansöka om gemensam sop- eller kompostbehållare. Använd blanketten när du och din granne vill dela sopkärl eller kompostbehållare.

Ärenden som skapas vid inskickad blankett går ej att följa via minasidor.

Avgift
Enligt Norrköpings kommuns taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken tas timavgift ut för bygg- och miljökontorets handläggning av detta ärende.
Avgiften tas ut även om ansökan avslås.

Den ifyllda blanketten skickas till:
Norrköpings kommun
Bygg- och miljökontoret
Miljö och hälsoskydd
601 81 Norrköping

Besöksadress:
Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
Norrköping

Frågor om e-tjänsten

Bygg- och miljökontoret
byggomiljokontoret@norrkoping.se
011-15 00 00

Personuppgiftsansvarig

Byggnads- och miljöskyddsnämnden