Uppdrag som ställföreträdare - begäran om entledigande

LÄS MER

Här hämtar du blankett för att begära att få bli entledigad från ditt uppdrag som ställföreträdare.

Här kan du skriva ut blanketten och fylla i för hand eller att fylla i den direkt i formuläret och sedan skriva ut och signera den.

Ärenden som skapas vid inskickad blankett går inte att följa via Mina sidor.

Den ifyllda ansökan skickas till:

Norrköpings kommun
Överförmyndaren
601 81 Norrköping

Frågor om e-tjänsten

Överförmyndarenheten
overformyndarenheten@norrkoping.se
Kontaktcenter 011-15 00 00

Personuppgiftsansvarig

Överförmyndarnämnden