Uppföljning och utvärdering av tilläggsbelopp - förskola och grundskola

LÄS MER

Här kan du välja att skriva ut blanketten och fylla i för hand, eller fylla i ansökan direkt i formuläret och sedan skriva ut och signera ansökan.

Ärenden som skapas vid inskickad blankett går inte att följa via Mina sidor.

 

Den ifyllda ansökan skickas till:
Norrköpings kommun
Utbildningskontoret/tilläggsbelopp
601 81 Norrköping

 

Har du frågor om blanketten är du välkommen att kontakta Centrala elevhälsan på utbildningskontoret.

centralaelevhalsan@norrkoping.se

Telefon: 011- 15 00 00