Tjänstebilsintyg för boendeparkering

LÄS MER

Här kan du lämna uppgifter om din tjänstebil som komplettering till din boendeparkeringsansökan. Detta ska vara underskrivet och godkänt av din arbetsgivare som intygar att du har rätt att nyttja din tjänstebil för privat bruk.

Blanketten skrivs ut för underskrift och skickas tillsammans med din boendeparkeringsansökan till

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret
Gata och trafik
60181 Norrköping

Eller skickas med e-post till:
boendeparkering@norrkoping.se

Frågor om e-tjänsten

Samhällsbyggnadskontoret
boendeparkering@norrkoping.se
Kontaktcenter 011-15 00 00

Personuppgiftsansvarig

Tekniska nämnden