Sök tjänst

Sök
stäng x

"" gav  träffar

    Dölj filter 
       
       

    Barn och utbildning (40)

    • Avbrottsblankett vid byte eller avbrott i gymnasiestudier

      Här hämtar du blankett som används för att ge information angående elev, folkbokförd i Norrköpings kommun, som byter eller avbryter studier inom gymnasieskolan

      Här hämtar du blankett som används för att ge information angående elev, folkbokförd i Norrköpings kommun, som byter eller avbryter studier inom gymnasieskolan

    • Avgiftskontroll inom barnomsorg

      Här kan du som fått en faktura från avgiftskontrollen begära fakturaunderlag, ansöka om delad faktura mellan vårdnadshavare som inte längre bor ihop, önska fakturakopia eller uppge dina bankkontouppgifter när du fått besked om utbetalning.

      Här kan du som fått en faktura från avgiftskontrollen begära fakturaunderlag, ansöka om delad faktura mellan vårdnadshavare som inte längre bor ihop, önska fakturakopia eller uppge dina bankkontouppgifter när du fått besked om utbetalning.

    • Egenvård diabetes

      Här finns egenvårdsblankett vid diabetes att hämta.

      Här finns egenvårdsblankett vid diabetes att hämta.

    • Egenvård förskola och skola

      Här finns egenvårdsblankett att hämta.

      Här finns egenvårdsblankett att hämta.

    • Fullgöra skolplikt på annat sätt - ansökan

      Här hämtar du blankett för ansökan om att fullgöra skolplikten på annat sätt. 

      Här hämtar du blankett för ansökan om att fullgöra skolplikten på annat sätt. 

    • Gå om en årskurs - ansökan

      Här hämtar du blankett för ansökan om att gå om en årskurs i grundskolan.

      Här hämtar du blankett för ansökan om att gå om en årskurs i grundskolan.

    • Hemlån av digitalt verktyg för elev i kommunal vuxenutbildning - godkänna lånevillkor

      Här kan du via e-tjänst godkänna lånevillkor för hemlån av digitalt verktyg i kommunal vuxenutbildning.

      Här kan du via e-tjänst godkänna lånevillkor för hemlån av digitalt verktyg i kommunal vuxenutbildning.

    • Inackorderingsbidrag - Ansökan

      Här du ansöka om inackorderingsbidrag om du har långt mellan din hemort och din gymnasieskola.

      Här du ansöka om inackorderingsbidrag om du har långt mellan din hemort och din gymnasieskola.

    • Inskriven plats i 10 - 12 årsverksamhet - Ansökan

      Här hämtar du blankett för att ansöka om plats för 10 - 12 årsverksamhet.

      Här hämtar du blankett för att ansöka om plats för 10 - 12 årsverksamhet.

    • Ledighet för elev - Ansökan

      Här hämtar du blankett för att ansöka om ledighet för elev.

      Här hämtar du blankett för att ansöka om ledighet för elev.

    • Lån av digitalt verktyg i kommunal skola - bekräfta lånevillkor

      Här kan du som vårdnadshavare eller myndig elev via e-tjänst bekräfta lånevillkor för hemlån av digitalt verktyg gällande elev i kommunal skola.

      Här kan du som vårdnadshavare eller myndig elev via e-tjänst bekräfta lånevillkor för hemlån av digitalt verktyg gällande elev i kommunal skola.

    • Min skolskjuts - portal

      I portalen Min skolskjuts kan du som är förälder eller vårdnadshavare till grundskolebarn som har skolskjuts hitta aktuell information om skolskjutsen.

      I portalen Min skolskjuts kan du som är förälder eller vårdnadshavare till grundskolebarn som har skolskjuts hitta aktuell information om skolskjutsen.

    • Prövning av betyg - anmälan

      Här hämtar du blankett för att anmäla prövning av ditt betyg i ett eller flera ämnen.

      Här hämtar du blankett för att anmäla prövning av ditt betyg i ett eller flera ämnen.

    • Reseersättning för gymnasieelever - ansökan

      Använd denna e-tjänst för att ansöka om reseersättning för gymnasieelev som har mer än 6 km till närmaste busshållplats eller studerar utanför Östergötland.

      Använd denna e-tjänst för att ansöka om reseersättning för gymnasieelev som har mer än 6 km till närmaste busshållplats eller studerar utanför Östergötland.

    • Schemablankett närvarotid förskola och fritidshem

      Här hämtar du blanketter för att registrera schema på förskola eller fritidshem.

      Här hämtar du blanketter för att registrera schema på förskola eller fritidshem.

    • Skolskjuts - ansökan

      Här kan du ansöka om skolskjuts för barn som går i grundskola, grundsärskola eller gymnasiesärskola och bor hos dig på heltid eller har växelvis boende. 

      Här kan du ansöka om skolskjuts för barn som går i grundskola, grundsärskola eller gymnasiesärskola och bor hos dig på heltid eller har växelvis boende. 

    • Specialkost i förskola och skola - ansökan

      Använd denna e-tjänst för att ansöka om specialkost i kommunal förskola och skola.

      Använd denna e-tjänst för att ansöka om specialkost i kommunal förskola och skola.

    • Språkprofil

      Här hämtar du dokumentet Språkprofil - underlag för antagning till språkintroduktion för nyanlända elever

      Här hämtar du dokumentet Språkprofil - underlag för antagning till språkintroduktion för nyanlända elever

    • Språkval till årskurs 6 och 7

      Här hämtar du blankett för ansökan om språkval till årskurs 6 eller 7.

      Här hämtar du blankett för ansökan om språkval till årskurs 6 eller 7.

    • Studerandebostad - Ansökan

      Här hämtar du blankett för att ansöka om studerandebostad på Hagagymnasiets elevhem

      Här hämtar du blankett för att ansöka om studerandebostad på Hagagymnasiets elevhem

    • Studiehandledning på modersmål

      Här hämtar du blankett för att beställa studiehandledning på modersmålet.

      Här hämtar du blankett för att beställa studiehandledning på modersmålet.

    • Sök till gymnasiet

      Här kan du söka till gymnasiet

      Här kan du söka till gymnasiet

    • Ta reda på avstånd till skolan

      Med denna tjänst kan du mäta närmaste vägen mellan hemmet och skolan

      Med denna tjänst kan du mäta närmaste vägen mellan hemmet och skolan

    • Tidigare skolstart - ansökan

      Här hämtar du blankett för ansökan om skolstart i förskoleklass höstterminen det år barnet fyller fem år eller att begära skolstart i årskurs 1 höstterminen det år barnet fyller sex år.

      Här hämtar du blankett för ansökan om skolstart i förskoleklass höstterminen det år barnet fyller fem år eller att begära skolstart i årskurs 1 höstterminen det år barnet fyller sex år.

    • Tilläggsbelopp - ansökan för kommunal förskola, grundskola och gymnasieskola

      Här kan kommunala förskolor, grundskolor och gymnasieskolor ansöka om Personella resurser kopplade till barn eller elev, t ex elevassistent, hos Norrköpings kommun. Använd e-tjänsten för att göra en ny ansökan eller för att göra en uppföljning av befintligt stöd för barn och elever i kommunal förskola, grundskola eller gymnasieskola.

      Här kan kommunala förskolor, grundskolor och gymnasieskolor ansöka om Personella resurser kopplade till barn eller elev, t ex elevassistent, hos Norrköpings kommun. Använd e-tjänsten för att göra en ny ansökan eller för att göra en uppföljning av befintligt stöd för barn och elever i kommunal förskola, grundskola eller gymnasieskola.

    • Tilläggsbelopp förskola, grundskola och gymnasieskola - ansökan för fristående enhet eller för kommunal enhet utanför Norrköpings kommun

      Använd denna e-tjänst för att göra en ny ansökan eller för att göra en uppföljning av befintligt stöd för barn och elever i fristående förskola, grundskola och gymnasieskola, eller för barn och elever i kommunal förskola, grundskola och gymnasieskola i annan kommun än Norrköpings kommun.

      Använd denna e-tjänst för att göra en ny ansökan eller för att göra en uppföljning av befintligt stöd för barn och elever i fristående förskola, grundskola och gymnasieskola, eller för barn och elever i kommunal förskola, grundskola och gymnasieskola i annan kommun än Norrköpings kommun.

    • Undervisning på modersmål

      Här hämtar du blanketter för ansökan om undervisning på modersmål för grundskola, grundsärskola, minoritetsspråk eller fristående skola.

      Här hämtar du blanketter för ansökan om undervisning på modersmål för grundskola, grundsärskola, minoritetsspråk eller fristående skola.

    • Undervisning på modersmål - Gymnasiet

      Här hämtar du blankett för att ansöka om modersmålsundervisning för gymnasiet och gymnasiesärskola.

      Här hämtar du blankett för att ansöka om modersmålsundervisning för gymnasiet och gymnasiesärskola.

    • Uppskjuten skolplikt - ansökan

      Här hämtar du blankett för ansökan om uppskjuten skolplikt. Ansökan används av vårdnadshavare som önskar att deras barn börjar fullgöra sin skolplikt först höstterminen det kalenderår då barnet fyller 7 år.

      Här hämtar du blankett för ansökan om uppskjuten skolplikt. Ansökan används av vårdnadshavare som önskar att deras barn börjar fullgöra sin skolplikt först höstterminen det kalenderår då barnet fyller 7 år.

    • Utredning av problematisk frånvaro - Anmälan för friskolor

      Här hämtar du, som är rektor, blankett för information/anmälan till utbildningskontoret avseende elevs skolfrånvaro i friskola.

      Här hämtar du, som är rektor, blankett för information/anmälan till utbildningskontoret avseende elevs skolfrånvaro i friskola.

    • Utökad vistelsetid utifrån behov av särskilt stöd i fritidshem

      Här hämtar du blankett för att ansöka om utökad vistelsetid utifrån behov av särskilt stöd i fritidshem.

      Här hämtar du blankett för att ansöka om utökad vistelsetid utifrån behov av särskilt stöd i fritidshem.

    • Vuxenutbildning - ansökan

      Här kan du ansöka till vuxenutbildning

      Här kan du ansöka till vuxenutbildning

    • Vårdnadshavare med arbete inom samhällsviktig verksamhet - anmäl behov av omsorg vid stängning av kommunal skola, förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet

      Vid en stängning kommer vissa förskolor och fritidshem vara öppna för barn som har vårdnadshavare som arbetar inom samhällsviktiga verksamheter. Här anmäler du som arbetar i en samhällsviktig verksamhet ditt behov av omsorg.

      E-tjänsten riktar sig till dig som arbetar i en samhällsviktig verksamhet och har behov av omsorg för ditt barn som går i kommunal förskola eller grundskola till och med årskurs 6.

      Vid en stängning kommer vissa förskolor och fritidshem vara öppna för barn som har vårdnadshavare som arbetar inom samhällsviktiga verksamheter. Här anmäler du som arbetar i en samhällsviktig verksamhet ditt behov av omsorg.

      E-tjänsten riktar sig till dig som arbetar i en samhällsviktig verksamhet och har behov av omsorg för ditt barn som går i kommunal förskola eller grundskola till och med årskurs 6.

      Den här tjänsten är stängd
    • Ändra dina kontaktuppgifter för förskola - epost och telefonnummer

      Här kan du som är vårdnadshavare till barn i kommunal förskola ändra dina kontaktuppgifter via e-tjänst.

      Här kan du som är vårdnadshavare till barn i kommunal förskola ändra dina kontaktuppgifter via e-tjänst.

    • Ändra dina kontaktuppgifter för gymnasieskola - epost och telefonnummer

      Här kan du som är myndig elev eller är vårdnadshavare till barn i kommunal gymnasieskola lämna dina kontaktuppgifter via e-tjänst.

      Här kan du som är myndig elev eller är vårdnadshavare till barn i kommunal gymnasieskola lämna dina kontaktuppgifter via e-tjänst.

    • Önskemål om att avbryta undervisning på modersmål

      Här hämtar du blankett för att anmäla önskemål om att avbryta modersmålsundervisning

      Här hämtar du blankett för att anmäla önskemål om att avbryta modersmålsundervisning

    • Övergång för elev till och inom gymnasieskolan/gymnasiesärskolan

      Här finns blankett inför övergång att hämta för personal som arbetar i åk 9 samt på gymnasiet.

      Här finns blankett inför övergång att hämta för personal som arbetar i åk 9 samt på gymnasiet.

      Den här tjänsten är stängd
    Visa allaVisa färre

    Boende och miljö (50)

    Visa allaVisa färre

    Kommun och politik (12)

    Visa allaVisa färre

    Kultur och fritid (25)

    • Anläggningsbidrag - ansökan

      Här når du Norrköpings kommunala boknings- och bidragssystem (IBGO) där du kan ansöka om bidrag för om- och tillbyggnader, reparationer och periodiskt underhåll av föreningsdrivna anläggningar med barn- och ungdomsverksamhet. 

      Här når du Norrköpings kommunala boknings- och bidragssystem (IBGO) där du kan ansöka om bidrag för om- och tillbyggnader, reparationer och periodiskt underhåll av föreningsdrivna anläggningar med barn- och ungdomsverksamhet. 

    • Arrangemangsbidrag - ansökan

      Här når du Norrköpings kommunala boknings- och bidragssystem (IBGO) där du kan ansöka om bidrag för offentliga kultur-, fritids- och idrottsarrangemang.

      Här når du Norrköpings kommunala boknings- och bidragssystem (IBGO) där du kan ansöka om bidrag för offentliga kultur-, fritids- och idrottsarrangemang.

    • Boka dator på Stadsbiblioteket

      Här kan du boka dator på Stadsbiblioteket

      Här kan du boka dator på Stadsbiblioteket

      Den här tjänsten är stängd
    • Boka gratis utställningsplats på Stadsbiblioteket

      Här kan du boka gratis utställningsplats på Stadsbiblioteket i Norrköping

      Här kan du boka gratis utställningsplats på Stadsbiblioteket i Norrköping

    • Boka olika tjänster på Stadsbiblioteket

      Här kan du boka olika tjänster på Stadsbiblioteket i Norrköping

      Här kan du boka olika tjänster på Stadsbiblioteket i Norrköping

      Den här tjänsten är stängd
    • Bygdepeng

      Här hämtar du blankett som du använder för att ansöka om kommunal/regional bygdepeng.

      Här hämtar du blankett som du använder för att ansöka om kommunal/regional bygdepeng.

    • Databaser på Stadsbiblioteket

      Här kan du söka i arkiv och databaser hos Stadsbiblioteket i Norrköping

      Här kan du söka i arkiv och databaser hos Stadsbiblioteket i Norrköping

    • Driftbidrag för föreningsdrivna anläggningar

      Driftbidrag söks i Norrköpings kommunala boknings- och bidragssystem (IBGO) där du kan ansöka om bidrag för offentliga kultur-, fritids- och idrottsarrangemang.

      Driftbidrag söks i Norrköpings kommunala boknings- och bidragssystem (IBGO) där du kan ansöka om bidrag för offentliga kultur-, fritids- och idrottsarrangemang.

    • Evenemangsbidrag - Ansökan

      Här når du Norrköpings kommunala boknings- och bidragssystem (IBGO) där du kan ansöka om bidrag för offentliga kultur-, fritids- och idrottsarrangemang.

      Här når du Norrköpings kommunala boknings- och bidragssystem (IBGO) där du kan ansöka om bidrag för offentliga kultur-, fritids- och idrottsarrangemang.

    • Kulturskolan

      Här kan du ta del av Kulturskolans utbud och anmäla dig till någon av våra kurser.

      Här kan du ta del av Kulturskolans utbud och anmäla dig till någon av våra kurser.

    • Ladda ner musik

      Här kan du söka på och ladda ner musik hos Stadsbiblioteket i Norrköping

      Här kan du söka på och ladda ner musik hos Stadsbiblioteket i Norrköping

    • Låna gratis bilder

      Här kan du låna gratis bilder i bildarkivet hos Stadsbiblioteket i Norrköping

      Här kan du låna gratis bilder i bildarkivet hos Stadsbiblioteket i Norrköping

    • Medlemsbidrag - barn och unga

      Här når du Norrköpings kommunala boknings- och bidragssystem (IBGO) där du kan ansöka om grundbidrag till föreningar med barn- och ungdomsverksamhet. 

      Här når du Norrköpings kommunala boknings- och bidragssystem (IBGO) där du kan ansöka om grundbidrag till föreningar med barn- och ungdomsverksamhet. 

    • Medlemsbidrag - pensionärsorganisationer

      Här når du Norrköpings kommunala boknings- och bidragssystem (IBGO) där du kan ansöka om grundbidrag till riksorganisationsanslutna pensionärsföreningar.

      Här når du Norrköpings kommunala boknings- och bidragssystem (IBGO) där du kan ansöka om grundbidrag till riksorganisationsanslutna pensionärsföreningar.

    • Nominering av idrotts- eller kulturprestation

      Har du själv eller en representant för din förening eller grupp gjort en prestation som sätter Norrköping på kartan? Eller vet du en person, ett lag eller en grupp som du vill få uppmärksammad? Anmäl då prestationen till Norrköpings kommuns Guldmiddag.

      Har du själv eller en representant för din förening eller grupp gjort en prestation som sätter Norrköping på kartan? Eller vet du en person, ett lag eller en grupp som du vill få uppmärksammad? Anmäl då prestationen till Norrköpings kommuns Guldmiddag.

    • Närvarokort

      Här hämtar du närvarokort som ska användas av föreningar som inte kan söka och erhålla bidrag genom sitt riksförbund.

      Här hämtar du närvarokort som ska användas av föreningar som inte kan söka och erhålla bidrag genom sitt riksförbund.

    • Produktionsbidrag - ansökan

      Här når du Norrköpings kommunala boknings- och bidragssystem (IBGO) där du kan ansöka om bidrag för lokala nyproduktioner inom sceniskt kulturuttryck.

      Här når du Norrköpings kommunala boknings- och bidragssystem (IBGO) där du kan ansöka om bidrag för lokala nyproduktioner inom sceniskt kulturuttryck.

    • Registrering av föreningar och organisationer

      Här når du Norrköpings kommunala boknings- och bidragssystem (IBGO) där du kan ansöka om att registrera ny eller ändrad uppgift om en förening eller organisation.

      Här når du Norrköpings kommunala boknings- och bidragssystem (IBGO) där du kan ansöka om att registrera ny eller ändrad uppgift om en förening eller organisation.

    • Utvecklingsbidrag - Demokrati och inkludering

      Här hämtar du blankett för att ansöka om bidrag för projekt som främjar delaktighet och skapar nya mötesplatser för invånare i Norrköpings kommun.

      Här hämtar du blankett för att ansöka om bidrag för projekt som främjar delaktighet och skapar nya mötesplatser för invånare i Norrköpings kommun.

    • Verksamhetsbidrag - demokrati och inkludering

      Här når du Norrköpings kommunala boknings- och bidragssystem (IBGO) där du kan ansöka om bidrag till föreningar som bedriver lokal, utåtriktad kontakt- eller stödverksamhet för personer i Norrköpings kommun.

      Här når du Norrköpings kommunala boknings- och bidragssystem (IBGO) där du kan ansöka om bidrag till föreningar som bedriver lokal, utåtriktad kontakt- eller stödverksamhet för personer i Norrköpings kommun.

    • Verksamhetsbidrag - funktionshindersföreningar

      Här når du Norrköpings kommunala boknings- och bidragssystem (IBGO) där du kan ansöka om bidrag för lokala funktionshinderföreningar.

      Här når du Norrköpings kommunala boknings- och bidragssystem (IBGO) där du kan ansöka om bidrag för lokala funktionshinderföreningar.

    • Verksamhetsbidrag - publik verksamhet

      Här når du Norrköpings kommunala boknings- och bidragssystem (IBGO) där du kan ansöka om bidrag när du arrangerar återkommande, offentliga arrangemang och även tidigare beviljats bidrag från kultur- och fritidskontoret.

      Här når du Norrköpings kommunala boknings- och bidragssystem (IBGO) där du kan ansöka om bidrag när du arrangerar återkommande, offentliga arrangemang och även tidigare beviljats bidrag från kultur- och fritidskontoret.

    Visa allaVisa färre

    Näringsliv och arbete (16)

    • Anmäl intresse för vikariat inom skola och förskola

      Här kan du göra en intresseanmälan för vikariat inom skola och förskola

      Här kan du göra en intresseanmälan för vikariat inom skola och förskola

    • Anmälan om försäljning eller servering av folköl (klass 2)

      Här kan företag anmäla försäljning eller servering av folköl (klass 2) och ta fram ett program för egenkontroll.

      Här kan företag anmäla försäljning eller servering av folköl (klass 2) och ta fram ett program för egenkontroll.

    • Badanläggning i verksamhet - anmälan

      Här kan du anmäla att din verksamhet vill starta eller ändra något i en anläggning som har badbassäng, bubbelpool, badtunna eller liknande.

      Här kan du anmäla att din verksamhet vill starta eller ändra något i en anläggning som har badbassäng, bubbelpool, badtunna eller liknande.

    • Beräkna din ungefärliga årskostnad för livsmedelskontroll

      Här kan du beräkna den ungefärliga årsavgift din livsmedelsverksamhet kommer att få

      Här kan du beräkna den ungefärliga årsavgift din livsmedelsverksamhet kommer att få

    • Företag - sök

      Här kan du söka efter företag i Norrköping

      Här kan du söka efter företag i Norrköping

    • Försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare - anmälan

      Här kan du anmäla försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare.

      Här kan du anmäla försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare.

    • Lediga lokaler i Norrköping - sök

      Här kan du söka efter lediga lokaler i Norrköping

      Här kan du söka efter lediga lokaler i Norrköping

    • Lokal för skolundervisning och barnomsorg - anmälan

      Här kan du anmäla i vilken lokal ditt företag vill starta och driva verksamhet inom skolundervisning eller barnomsorg.
      Det går också bra att anmäla förändringar eller tillägg i befintlig verksamhet, om ditt företag redan driver sådan verksamhet.
      Lokalen ska inspekteras av den kommunala nämnden i kommunen som ansvarar för tillsynen enligt 38 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

      Här kan du anmäla i vilken lokal ditt företag vill starta och driva verksamhet inom skolundervisning eller barnomsorg.
      Det går också bra att anmäla förändringar eller tillägg i befintlig verksamhet, om ditt företag redan driver sådan verksamhet.
      Lokalen ska inspekteras av den kommunala nämnden i kommunen som ansvarar för tillsynen enligt 38 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

    • Lotterier - registrering eller redovisning

      Här kan du registrera ditt registreringslotteri enligt 6 kap. 9 § spellagen eller anmäla redovisning av lotterier.

      Här kan du registrera ditt registreringslotteri enligt 6 kap. 9 § spellagen eller anmäla redovisning av lotterier.

    • Misstänkt matförgiftning - anmälan

      Om du misstänker att du blivit matförgiftad av mat du köpt eller ätit i butik eller restaurang, anmäl det till oss som arbetar med livsmedelskontroll.

       

      Om du misstänker att du blivit matförgiftad av mat du köpt eller ätit i butik eller restaurang, anmäl det till oss som arbetar med livsmedelskontroll.

       

    • Servering av alkoholdrycker

      Här kan du ansöka om nytt serveringstillstånd. Du kan också anmäla eller ansöka om förändringar eller tillägg i ditt befintliga tillstånd.

      Här kan du ansöka om nytt serveringstillstånd. Du kan också anmäla eller ansöka om förändringar eller tillägg i ditt befintliga tillstånd.

    • Tillstånd för försäljning av tobaksvaror - ansökan

      Här kan du ansöka om tillstånd för försäljning av tobaksvaror.

      Här kan du ansöka om tillstånd för försäljning av tobaksvaror.

    • Ändring eller avslut av tillståndspliktig försäljning av tobaksvaror - anmälan

      Här kan du anmäla ändring eller avslut av befintligt tillstånd för försäljning av tobaksvaror.

      Här kan du anmäla ändring eller avslut av befintligt tillstånd för försäljning av tobaksvaror.

    Visa allaVisa färre

    Stöd och omsorg (40)

    Visa allaVisa färre

    Trafik och stadsplanering (10)

    • Boendeparkeringtillstånd - Ansökan

      Här hämtar du blankett för att ansöka om eller ändra din ansökan för boendeparkeringstillstånd.

      Här hämtar du blankett för att ansöka om eller ändra din ansökan för boendeparkeringstillstånd.

    • Cykelbox - ansökan

      Använd denna e-tjänst för att ansöka om en cykelbox eller hantera en pågående uthyrning. 

      Använd denna e-tjänst för att ansöka om en cykelbox eller hantera en pågående uthyrning. 

    • Dispens från lokala trafikföreskrifter - ansökan

       I denna e-tjänst kan du ansöka om dispens från lokala trafikföreskrifter i Norrköpings kommun för att kunna parkera, stanna eller trafikera en gata där det enligt föreskrifterna är förbjudet.

       I denna e-tjänst kan du ansöka om dispens från lokala trafikföreskrifter i Norrköpings kommun för att kunna parkera, stanna eller trafikera en gata där det enligt föreskrifterna är förbjudet.

    • Flytt av fordon från tomtmark - beställning

      Här kan du som markägare hämta blankett för att begära flytt av fordon som står på din mark utan tillåtelse

      Här kan du som markägare hämta blankett för att begära flytt av fordon som står på din mark utan tillåtelse

    • Skadeanmälan trafik

      Här kan du göra en skadeanmälan på person- eller fordonsskada där Norrköpings kommun är väghållare och du anser att kommunens väghållning var orsaken till skadan.

      Här kan du göra en skadeanmälan på person- eller fordonsskada där Norrköpings kommun är väghållare och du anser att kommunens väghållning var orsaken till skadan.

    • Tekniska handlingar - beställning

      Här kan du beställa tekniska handlingar, ritningar och geotekniska undersökningar från Digitala tekniska arkivet.

      Här kan du beställa tekniska handlingar, ritningar och geotekniska undersökningar från Digitala tekniska arkivet.

    • Tjänstebilsintyg för boendeparkering

      Här hämtar du intyg för privat bruk av tjänstebil, vilket ska användas som komplettering till din boendeparkeringsansökan.

      Här hämtar du intyg för privat bruk av tjänstebil, vilket ska användas som komplettering till din boendeparkeringsansökan.

    Visa allaVisa färre

    Uppleva och göra (3)