Misstänkt matförgiftning - anmälan

LÄS MER

Anmäl till oss som arbetar med livsmedelskontroll om du tror att du blivit sjuk av mat du köpt eller blivit serverad i Norrköpings kommun.

Mer information om anmälan 

Du kan välja om du vill fylla i blanketten digitalt, skriva ut och signera eller skriva ut och fylla i blanketten för hand.
Ifylld blankett signeras och skickas med post till:

Norrköpings kommun
Bygg- och miljökontoret
Livsmedelsenheten
601 81 Norrköping

Eller med e-post till: 
byggomiljokontoret@norrkoping.se

Frågor om e-tjänsten

Bygg- och miljökontoret, Livsmedel
byggomiljokontoret@norrkoping.se
011-15 14 54 (Information och rådgivning)