Uppehåll i hämtning av hushållsavfall - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du ansöka om uppehåll i hämtningen av ditt hushållsavfall.

Sommaruppehåll - viktig information
För uppehåll i sommarhämtning måste ansökan vara hos Bygg- och miljökontoret senast den första måndagen i april samma år. Kommer ansökan in senare måste vi avslå din ansökan om uppehåll i sommarhämtning.

Norrköpings kommuns avfallshantering
Här kan du läsa Föreskrifter för avfallshantering inom Norrköpings kommun (norrkoping.se).

Om du har frågor rörande den här typen av ärenden - använd gärna vårt frågeformulär som går till Samhällsbyggnadskontorets Miljö och hälso-enhet (infracontrol.com).

Ansök via e-tjänst
Gör din anmälan via e-tjänst genom att logga in med e-legitimation (exempelvis Mobilt BankID). Oavsett om du är privatperson eller om du företräder ett företag så kan du använda din egen e-legitimation, det bevisar att det är du som gör ansökan.

Ansök via blankett
Blanketten skriver du ut, fyller i för hand och signerar med penna.
Ärenden som skapas vid inskickad blankett går inte att följa via Mina sidor.

Postadress:
Samhällsbyggnadskontoret
Miljö och hälsa
601 81 Norrköping

Besöksadress:
Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
Norrköping

Avgift
Enligt Norrköpings kommuns taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, tas timavgift ut för Samhällsbyggnadskontorets handläggning av detta ärende. Avgiften tas ut även om ansökan avslås.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa