Förlängt hämtningsintervall/uppehåll i hämtning av hushållsavfall - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du ansöka om förlängt hämtningsintervall eller uppehåll i hämtningen av ditt hushållsavfall.

Sommaruppehåll - viktig information
För uppehåll i sommarhämtning måste ansökan vara hos Bygg- och miljökontoret senast den första måndagen i april samma år. Kommer ansökan in senare måste vi avslå din ansökan om uppehåll i sommarhämtning.

Norrköpings kommuns avfallshantering
Här kan du läsa Föreskrifter för avfallshantering inom Norrköpings kommun

Ansök via e-tjänst
Gör din anmälan via e-tjänst genom att logga in med e-legitimation (exempelvis Mobilt BankID). Oavsett om du är privatperson eller om du företräder ett företag så kan du använda din egen e-legitimation, det bevisar att det är du som gör ansökan.

Ansök via blankett
Blanketten skriver du ut, fyller i för hand och signerar med penna.
Ärenden som skapas vid inskickad blankett går inte att följa via Mina sidor.

Postadress:
Bygg- och miljökontoret
Miljö- och hälsoskydd
601 81 Norrköping

Besöksadress:
Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
Norrköping

Avgift
Enligt Norrköpings kommuns taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, tas timavgift ut för Bygg- och miljökontorets handläggning av detta ärende. Avgiften tas ut även om ansökan avslås.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa