Kompostering av organiskt hushållsavfall - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du göra en anmälan om kompostering av organiskt hushållsavfall.

Om du har frågor rörande den här typen av ärenden - använd gärna vårt frågeformulär som går till Samhällsbyggnadskontorets Miljö och hälso-enhet (infracontrol.com).

Anmäl via e-tjänst
Oavsett om du är privatperson eller om du företräder ett företag så kan du använda din egen e-legitimation för att logga in i e-tjänsten. E-legitimationen bevisar att det är du som gör anmälan.

Anmäl via blankett
Blanketten skriver du ut, fyller i för hand och signerar med penna.
Ärenden som skapas vid inskickad blankett går inte att följa via Mina sidor.

Postadress:
Samhällsbyggnadskontoret
Miljö och hälsa
601 81 Norrköping

Besöksadress:
Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
Norrköping

Avgift
Enligt Norrköpings kommuns taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken tas timavgift ut för samhällsbyggnadskontorets handläggning av detta ärende. Avgiften tas ut även om ansökan avslås.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa