Kompostering av organiskt hushållsavfall - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du göra en anmälan om kompostering av organiskt hushållsavfall.

Anmäl via e-tjänst
Oavsett om du är privatperson eller om du företräder ett företag så kan du använda din egen e-legitimation för att logga in i e-tjänsten. E-legitimationen bevisar att det är du som gör anmälan.

Anmäl via blankett
Blanketten skriver du ut, fyller i för hand och signerar med penna.
Ärenden som skapas vid inskickad blankett går inte att följa via Mina sidor.

Postadress:
Bygg- och miljökontoret
Miljö- och hälsoskydd
601 81 Norrköping

Besöksadress:
Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
Norrköping

Avgift
Enligt Norrköpings kommuns taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken tas timavgift ut för bygg- och miljökontorets handläggning av detta ärende. Avgiften tas ut även om ansökan avslås.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa