Redogörelse vid tillfälligt uppdrag - årsredogörelse/slutfört uppdrag myndling (barn)

LÄS MER

Blanketten skickas till Överförmyndarenheten:

Norrköpings kommun 
Överförmyndarenheten
601 81 Norrköping

Frågor om e-tjänsten

Överförmyndarenheten
overformyndarenheten@norrkoping.se
Kontaktcenter 011-15 00 00

Personuppgiftsansvarig

Överförmyndarnämnden
overformyndarenheten@norrkoping.se