Bygglovshandläggare - boka möte

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Har du frågor till en bygglovshandläggare innan du har ett ärende hos oss?
Använd e-tjänsten för att boka en tid hos en handläggare. Frågorna kan handla om bygglov, rivningslov, marklov, strandskydd, förhandsbesked, rivningsanmälan, ventilationskontroll och tillsyn? 

Har du redan ett pågående ärende hos oss på bygglov?
Då kontaktar du i första hand din handläggare via de kontaktuppgifter du fått.

Det går också bra att kontakta kommunens kontaktcenter på telefon: 011-15 00 00.

Läs om vad som gäller på Norrköpings kommuns hemsida.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa