Uppgraderat busskort för gymnasieelev - ansökan

LÄS MER

Här hämtar du blanketten för att ansöka om ett uppgraderat busskort för gymnasieelever.

Du kan välja att skriva ut blanketten och fylla i för hand, eller fylla i ansökan direkt i formuläret och sedan skriva ut och signera ansökan.

Ärenden som skapas vid inskickad blankett går inte att följa via Mina sidor.

Den ifyllda ansökan skickas till:

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret
601 81 Norrköping

skolskjuts@norrkoping.se

011-15 00 00

Frågor om e-tjänsten

Samhällsbyggnadskontoret
skolskjuts@norrkoping.se
Kontaktcenter 011-15 00 00

Personuppgiftsansvarig

Tekniska nämnden