Skolskjuts för gymnasieelever på särskolan - Ansökan

LÄS MER

Denna blankett används för att ansöka om skoltaxi eller busskort för gymnasieelever på särskolan. Du behöver skicka in din ansökan senast 1 maj 2019 för att vara säker på att ditt barns beslut om skolskjuts är klart till läsårets start i augusti. Ansökan görs inför varje läsår.

Här kan du välja att skriva ut blanketten och fylla i för hand, eller fylla i ansökan direkt i formuläret och sedan skriva ut och signera ansökan.

Ärenden som skapas vid inskickad blankett går inte att följa via Mina sidor.

Den ifyllda ansökan skickas till:

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret
Skolskjuts
601 81 Norrköping

Frågor om e-tjänsten

Samhällsbyggnadskontoret
skolskjuts@norrkoping.se
Kontaktcenter 011-15 00 00

Personuppgiftsansvarig

Tekniska nämnden