Ändring av tillståndspliktig försäljning av tobaksvaror - Anmälan

LÄS MER

Här kan du anmäla ändring eller avslut av befintligt tillstånd för försäljning av tobaksvaror.

Information om när du anmäler en förändring i företaget
Om du har tillstånd att sälja tobak och det sker förändringar i företaget ska detta i vissa fall utan dröjsmål anmälas till kommunen.
Uppgifter som ska anmälas utan dröjsmål kan vara till exempel något av följande:

  • Upphörande av försäljning av tobaksvaror.
  • Betydande förändringar gällande ägare i ett bolag.
  • Betydande förändringar i en styrelse.
  • Kontaktuppgifter till tillståndshavaren.
  • Om du gör ändringar i ditt egenkontrollprogram

Glöm inte att meddela ändringar i styrelsen även till Bolagsverket.

Skicka eller lämna in blanketten till:

Postadress:
Norrköpings kommun
Samhällbyggnadskontoret
Miljö och hälsa
601 81 Norrköping

Besöksadress:
Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
Norrköping

Lokala förhållanden i din kommun
Kommunen tar ut en årlig tillsynsavgift.
Läs mer om kommunens regler och avgifter.