Lån av digitalt verktyg i kommunal skola - bekräfta låneavtal

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du via e-tjänst bekräfta låneavtal för hemlån av digitalt verktyg gällande elev i kommunal skola.

Myndig elev kan bekräfta avtalet själv genom att skicka in ett ärende och signera det med e-legitimation.
Elev under 18 år får be sin vårdnadshavare att bekräfta avtalet. Har eleven två vårdnadshavare ska avtalet signeras med e-legitimation av båda vårdnadshavarna. Mer information om hur det går till visas efter att e-tjänsten har startats.

E-tjänsten kräver e-legitimation (till exempel BankID) och kan endast användas om du har fått en begäran från en skola att låneavtalet ska bekräftas.

Läs mer om digitala verktyg i kommunens skolverksamheter.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • Plats i kommunal gymnasieskola (myndig elev)
  • Barn i kommunal skola (vårdnadshavare)
  • En begäran om att bekräfta avtal
  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa