Modersmålsundervisning - ansöka eller avbryta

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Använd den här e-tjänsten för att ansöka om undervisning på modersmål i kommunal grundskola årskurs 1-9.
Du kan även ansöka om att avbryta pågående modersmålsundervisning. 

Observera att endast nya ansökningar hanteras i den här e-tjänsten. Den elev som redan ansökt om modersmålsundervisning inför höstterminen ska inte göra det igen.

E-tjänsten kräver e-legitimation, exempelvis BankID. Du som inte har e-legitimation kan istället ansöka via blanketterna Undervisning på modersmål eller Önskemål om att avbryta undervisning på modersmål.

Innan du ansöker, läs igenom information om:

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa