Vårdnadshavare med arbete inom samhällsviktig verksamhet - anmäl behov av omsorg vid stängning av kommunal skola, förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

För att hindra smittspridning av sjukdomen covid-19 kan regeringen eller kommunen fatta beslut om att stänga skolor, förskolor, fritidshem eller andra pedagogiska verksamheter. Vid en stängning kommer vissa förskolor och fritidshem vara öppna för barn som har vårdnadshavare som arbetar inom samhällsviktiga verksamheter. Här anmäler du som arbetar i en samhällsviktig verksamhet ditt behov av omsorg.

E-tjänsten riktar sig till dig som arbetar i en samhällsviktig verksamhet och har behov av omsorg för ditt barn som går i kommunal förskola eller grundskola upp till och med årskurs 6.

Samhällsviktiga verksamheter omfattar verksamheter som har avgörande betydelse för hanteringen en potentiell eller pågående kris. Du kan läsa mer om samhällsviktiga verksamheter på MSB:s hemsida. www.msb.se/samhallsviktigverksamhet

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa