Dispens från lokala trafikföreskrifter - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I denna e-tjänst kan du ansöka om dispens från lokala trafikföreskrifter i Norrköpings kommun för att kunna parkera, stanna eller trafikera en gata där det enligt föreskrifterna är förbjudet. Denna e-tjänst kan INTE användas för transportdispenser eller för ansökan om trafikanordningsplaner.

Läs mer om de lokala trafikföreskrifterna och vad som gäller i kommunen kring dessa på (norrkoping.se).

Din dispensansökan kommer att behandlas så fort som möjligt men besked lämnas senast 14 dagar efter att ansökan är inskickad.

Tillståndet gäller under förutsättning att nedanstående villkor uppfylls.
När tillståndet används skall det alltid medföras.

Om tillståndet medger parkering skall det placeras på insidan av fordonets vindruta, så att hela tillståndet med reg.nr samt giltighetsområde är väl synligt utifrån.

Övriga villkor

att tjänsteutövningen kräver att fordonet uppställs enligt tillståndet,
att största försiktighet iakttages till förhindrande av olycksfall eller annan skada,
att uppställning sker på sådant sätt att minsta möjliga hinder i trafiken uppstår,
att trafikvakts och polismans anvisningar alltid skall efterkommas
att ledig parkeringsplats i första hand skall utnyttjas

DISPENSEN TILLÅTER INTE AVGIFTSBEFRIELSE PÅ AVGIFTSBELAGD PARKERINGSPLATS

Anmäl via e-tjänsten
När du företräder ditt företag kan du använda din egen e-legitimation (tex BankID eller Mobilt BankID) för att logga in i e-tjänsten. E-legitimationen bevisar att det är du som gör anmälan.

Hämta dina företagsuppgifter
I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.
Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter (bolagsverket.se).
Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Frågor om e-tjänsten

Samhällsbyggnadskontoret
samhallsbyggnadskontoret@norrkoping.se
Kontaktcenter 011-15 00 00

Personuppgiftsansvarig

Tekniska nämnden
samhallsbyggnadskontoret@norrkoping.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa