Medborgarförslag till kommunen

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du via e-tjänst skicka in medborgarförslag till kommunen. Genom ett medborgarförslag har du möjlighet att påverka politiken i frågor som är angelägna för dig. 

Här kan du läsa mer om hur kommunen behandlar ett medborgarförslag (norrkoping.se).

Du som är folkbokförd i kommunen har rätt att skriva till kommunen och lämna förslag på åtgärder. Förslagen ska handla om sådant som kommunen ansvarar för. Varje förslag får bara behandla en fråga.

Ett medborgarförslag kan gälla allt som rör kommunens verksamhet eller det som kommunen är ansvarig för. Det kan gälla allt från samhällsplanering, trafikfrågor till det som rör skola och äldreomsorg.

Medborgarförslaget får inte vara rasistiskt, odemokratiskt eller strida mot lag eller annan författning. Det får inte heller handla om personärenden eller myndighetsutövning mot enskild såsom exempelvis beviljande av bygglov eller försörjningsstöd.

Vad händer när förslaget är inlämnat?

Om det inlämnade förslaget uppfyller kraven på medborgarförslag kommer det att behandlas av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller berörd nämnd.
Om förslaget inte uppfyller kraven för medborgarförslag skickas det tillbaka till dig.

Beslut inom sex månader

Beslut ska fattas senast sex månader från det att förslaget väcktes.
Du får meddelande när fullmäktige eller ansvarig nämnd ska behandla ditt förslag. Vid behandlingen får du yttra dig.

 

Här kan du även hämta blankett för att skicka in medborgarförslag till kommunen via post.

Du kan välja att skriva ut blanketten och fylla i för hand, eller fylla i ansökan direkt i formuläret och sedan skriva ut och signera ansökan.

Ärenden som skapas vid inskickad blankett går inte att följa via Mina sidor.

Den ifyllda ansökan skickas till:

Norrköpings kommun
Kommunstyrelsens kansli
601 81 Norrköping

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa