Om minasidor.norrkoping.se
Den här webbplatsen har skapats för att du ska kunna utföra dina ärenden och komma i kontakt med oss på ett enkelt sätt. Alla dina ärenden kan du sedan följa via funktionen Mina sidor. All kontakt med oss kommer att ske via Mina sidor för de ärenden du startar från denna plattform.

Bakgrund
Samhället idag är digitalt styrt och de flesta företag, organisationer och myndigheter tillåter sina användare att utföra sina ärenden digitalt. Som kommun har även vi kraven på oss att erbjuda medborgare tjänster som täcker medborgarens behov av kommunikation med sin kommun, utan att medborgaren själv behöver veta vilka kontaktvägar man behöver använda för att komma rätt.

Under 2015 ingick Norrköpings kommun tillsammans med sex andra kommuner ett samverkansavtal för att samverka i sin e-tjänsteutveckling, Cesam Öst.
I Cesam Öst ska kommunerna arbeta för digitalisering utifrån dina behov och din livssituation som medborgare. I kommunerna kommer vi att arbeta med verksamhetsutveckling med hjälp av digitalisering. Det kommer leda till att man kan effektivisera de interna arbetsprocesserna och med det förbättra servicen till dig som medborgare.

Kontakt
Om du har problem eller behöver hjälp med en specifik e-tjänst så hittar du kontaktuppgifter på e-tjänstens startsida.

Har du frågor om denna webbplats eller saknar du någon e-tjänst? Hör av dig till oss, alla förslag är välkomna men vi kan inte lova att vi kan utveckla en e-tjänst av ditt förslag. Däremot så lovar vi att se se över möjligheten att utveckla en ny e-tjänst.
Du når oss på e-postadressen: ekontoret@norrkoping.se eller ringer till kommunens växel på 011-15 00 00.