Uttag från överförmyndarspärrat konto - begäran

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som är god man, förvaltare eller förmyndare göra en ansökan om tillstånd till att göra uttag från spärrat konto.

Observera att e-tjänsten inte kan användas om myndlingen är över 16 år. Använd pappersblankett för att myndlingen ska kunna signera.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa