Parkeringstillstånd rörelsehindrad - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du kan använda tjänsten ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade om du vill:

  • Göra en ny ansökan
  • Göra en ansökan om förlängning av parkeringstillstånd för rörelsehindrade.
  • Om du har förlorat ditt parkeringstillstånd för rörelsehindrade och behöver ett nytt.

Om du vill lägga till bilagor, till exempel läkarintyg, kan du göra det digitalt här i e-tjänsten. Handläggningstiden när du söker för första gången är för närvarande ungefär 8-10 veckor.

Vem kan ansöka?
Du som har väldigt stora svårigheter att förflytta dig på egen hand kan ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Funktionsnedsättningen ska vara minst sex månader. Du kan bara ansöka som förare eller passagerare. Du kan alltså inte ansöka både som förare och passagerare.

Förare
Du kan ansöka som förare om du kör bil själv.

Passagerare
Är du rörelsehindrad men inte kör bil själv kan du ansöka om parkeringstillstånd som passagerare. Du måste ha väldigt stora svårigheter att förflytta dig på egen hand och ha ett stort behov av tillsyn. Det betyder att vi också utreder din förmåga att bli avsläppt vid besöksadressen och vänta ensam en kortare stund under tiden föraren parkerar bilen.

Svårigheter att bära
Om du bara har svårigheter att ta dig i och ur bilen eller att bära så är det inte skäl för att få ett parkeringstillstånd. Vi utreder hur svårt du har att gå med gånghjälpmedel när du inte bär.

Vi gör en utredning
När vi gör en utredning kontaktar vi dig via telefon eller träffar dig vid ett personligt möte på kontoret. Vid utredningen kommer vi att ställa frågor om bland annat dina svårigheter att gå. Vi behöver veta hur långt du sammanlagt kan gå med bästa gånghjälpmedel och kortare vilopauser. Om du inte använder gånghjälpmedel utreder vi orsaken till det och om det skulle påverka din gångförmåga positivt.

Ibland behöver vi ett läkarintyg
Om samtalet inte ger oss tillräckligt med information för att ta beslut kan du behöva lämna in ett läkarintyg eller ett gångtest. Vi kommer att tala om i fall det behövs. Läkarintyget ska vara skrivet på vår blankett, som vi skickar hem till dig. Om vi måste vänta på läkarintyg eller gångtest kan det ta längre tid innan du får beslut.

Ett parkeringstillstånd förnyas inte automatiskt
Om du vill ansöka på nytt ska du göra det 2–3 månader innan tillståndet upphör att gälla. Vi gör en ny utredning utifrån den situation som gäller vid det nya ansökningstillfället. Bifoga ett nytt och välliknande fotografi.

Om du tidigare har haft parkeringstillstånd som förare, men vill ansöka som passagerare, så måste du göra en ny ansökan. Vi gör en ny utredning eftersom det är andra förutsättningar för att få parkeringstillstånd som passagerare.

Ansökningsblankett på papper
Om du vill göra din ansökan på en blankett, så hör du av dig till Kontaktcenter på telefonnummer 011-15 00 00. Kontaktcenter skickar hem en ansökningsblankett till dig. Du fyller i blanketten och skickar den till:
Samhällsbyggnadskontoret
PRH
601 81 Norrköping
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 21

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa