Avbrottsblankett vid byte eller avbrott i gymnasiestudier

LÄS MER

Här hämtar du blankett som används för att ge information angående elev, folkbokförd i Norrköpings kommun, som byter eller avbryter studier inom gymnasieskolan

Du kan välja att skriva ut blanketten och fylla i för hand, eller fylla i ansökan direkt i formuläret och sedan skriva ut och signera ansökan.

Ärenden som skapas vid inskickad blankett går inte att följa via Mina sidor.

Den ifyllda ansökan skickas till:

utbildningskontoret@norrkoping.se

Frågor om e-tjänsten

Utbildningskontoret
utbildningskontoret@norrkoping.se
Kontaktcenter 011-15 00 00

Personuppgiftsansvarig

Utbildningsnämnden