Egenvård förskola och skola

LÄS MER

Här finns egenvårdsblankett att hämta.

Vårdnadshavare och förskole- eller skolpersonal fyller tillsammans i blanketten som sedan förvaras enligt förskolans eller skolans rutin.

För övrig information se Rutin för egenvård i förskola och skola.

Frågor om e-tjänsten

Utbildningskontoret
Kontaktcenter 011-15 00 00

Personuppgiftsansvarig

Utbildningsnämnden