Egenvård förskola och skola

LÄS MER

Här hämtar du egenvårdsblankett för förskola och skola.

Du kan välja att skriva ut blanketten och fylla i för hand, eller fylla i ansökan direkt i formuläret och sedan skriva ut och signera ansökan.

Skolchef eller rektor skickar blankett till verksamhetschef Utbildningskontoret och
verksamhetschef på Barnkliniken och Habiliteringen NSÖ.
Kopia förvaras hos förskolechef eller rektor och stödsamordnare Centrala elevhälsan enligt
överenskommelse.

Verksamhetschef 
Barn- och ungdomskliniken
Vrinnevisjukhuset
601 82 Norrköping

Verksamhetschef
Barn och ungdom
Habiliteringen NSÖ
Vrinnevisjukhuset

Frågor om e-tjänsten

Utbildningskontoret
Kontaktcenter 011-15 00 00

Personuppgiftsansvarig

Utbildningsnämnden